Freja Silverhjärta går sista terminen på Stockholms Universitetet, hittills har studierna gått som på räls. Nu laddar hon för framtiden, snart är det dags att ta det verkliga språnget ut i vuxenlivet. I början på september, 2018 fick vi en liten pratstund med henne.

Freja du går ju sista terminen på universitetet hur är det?
Det är spännande att jag snart är klar, det är lite svårt att förstå. Jag har ju en möjlighet att skriva min C-uppsats om något givande, något som kan göra skillnad. Resultaten av uppsatsen kan ju komma till användning i samhället. Jag vet inte exakt vad jag ska fördjupa mig i men det ska vara något som kopplar till mitt nuvarande arbete. Jag är deltidsanställd på Unionen som lönecoach. I mitt arbete rådger jag Unionens medlemmar i löneförhandling och det svenska löneläget inom den privata sektorn. Det är givande både för medlemmarna och för mig själv. Det är spännande att lära sig mer om hur löneläget ser ut och hur förhandling går till i praktiken. Jag är övertygad om att jag har haft mycket nytta av det jag lärt mig på jobbet i mitt skolarbete. Jag har tänkt att jag ska söka ett stipendium som är kopplat till att min C-uppsats ska ha ett värde för fackets medlemmar.

Vad har du för mål efter din examen?
Jag vill hjälpa folk, om det blir på arbetstagar-, eller arbetsgivarsidan vet jag inte, vi får se. Vem vet, efter några år i arbetslivet så kanske jag vill ta en master. Det som lockar mig är att
i så fall plugga vidare inom psykologiområdet.

Har inte studierna varit svåra?
Nej jag har inte funnit mina universitetsstudier speciellt utmanande, däremot har de varit intressanta och givande. Den akademiska nivån och studietempot har inte varit mer prövande än gymnasiestudierna på Blackebergs gymnasium.

Vad har du för mål utanför yrkeslivet?
Jag vill ju få tid att springa flera löplopp, jag har inte känt att jag riktigt haft tid att ta hand om mig själv. Sen så skulle jag ju vilja köpa mig en lägenhet så fort jag etablerat mig inom arbetslivet.