Det är lätt att tänka att vårt samhälle varar för evigt och att vi inte behöver ha någon beredskap för jobbiga situationer. Chansen att det blir jobbigt och att lidandet blir större kan snarare öka om vi saknar beredskap.

Hemberedskap

Hemberedskap innebär att vi gör förberedelser så att vi kan klara av en krissituation själv. Vi kan klara en tid utan stöd av samhällets funktioner från samhällets perspektiv innebär detta att vi utan samhällets stöd ska kunna täcka vårt eget och familjens mest grundläggande behov i minst tre dygn. Anledningen är att samhällets infrastruktur och funktioner ofta slås ut i olika grad vid kriser och katastrofer.

När vi får ett längre elavbrott blir det inte bara mörkt i hemmet, många andra funktioner som använder el slutar att fungera även de.

 • Mobilnäten slås ut efter bara en kort stund, bateribackupperna räcker mindre än en timme - Inget internet
 • Vattedistributionen drivs av stora eldrivna pumpar så toalett, dush och dricksvatten slutar att fungera - Inget rinnande vatten
 • Uppvärming i flerfamiljs hus är oftast antingen fjärrvärme eller värmepunpar, båda är beroende av el - Ingen värme
 • Mängder av andra funktioner påverkas, radio, tv, POTS, trafikljus, spårvagnar slutar att fungera.

Här hittar ni några enkla praktiska tips som kan hjälpa er att förbereda er för en situation när samhällsfunktionerna inte längre fungerar som de ska. När krisen inträffar så kommer ni inte åt den här informationen, så printa ut det som är viktigt på papper.

I Sverige har vi ett jävla skitväder, åtta månader om året kan man inte enkelt sova utomhus, för att överleva måste man helt enkelt ha bra utrustning.

Gör en enkel risk-, och sårbarhetsanalys för den egna situationen. Hur bor vi? Vilka förutsättningar finns att skaffa färskt vatten? Mat? Belysning Vilken utrustning har vi att tillgå?

Vid en kris är det ett antal saker som vi måste kunna tillgodose

 • Belysning
 • Mat
 • Vatten
 • Värme
 • Hygien
 • Sömn

Belysning

När vi får en blackout så har vi inte belysning, varken i hemmet eller i trafiken. 

 • En ficklampa bör finnas i alla bostäder.
 • Bra att ha är även ljus och oljelampor.

Brandsäkerhet

 • Se upp med ljus i fönster!
 • Ställ aldrig brinnande ljus eller friluftskök under köksfläkten.

Brandvarnare

 • Sätt brandvarnaren utanför sovrummet.

Brandfilt

 • En brandfilt kan släcka mindre bränder.

Brandsläckare

 • Som släckredskap rekommenderas i första hand sexkilos pulversläckare.

Förvaring av bränsle

 • Tänk på att förvara bränsle i godkända kärl och följ de bestämmelser som gäller.

Mat

Att ha lite extra konserver hemma är ju enkelt men glöm inte att kylen lägger av när det blir ett långvarigt elavbrott, spisen och spisfläkt fungerar inte de heller.

Det blir lite knixigare med matlagningen och det kan vara smart att ha frystorkad mat hemma. Min erfarenhet är att REAL smakar skit medans Outdoormeal gör riktigt bra frystorkad mat. 

I en bristsituation är det bäst att prioritera energibehovet. De ämnen som ger energi är främst kolhydrater och fett.
Kolhydrater finns bland annat i mjöl och rotfrukter. Fett finns bland annat i margarin- och mjölkprodukter.

I ett reservförråd bör prioriteras energirik mat som kan lagras utan kylskåp och frys. Kolhydratrika produkter som potatis,
gryner, ris och pasta är bra basmat i en krissituation. Om vi får för lite energi kan blodsockerhalten sjunka.

Lågt blodsocker ger bland annat reaktioner som:

 • Sämre tankeförmåga och långsamma reaktioner.
 • Dåligt omdöme och koncentrationssvårigheter.
 • Irritation
 • Huvudvärk

Öppna inte frysen om det inte är nödvändigt. Använd varorna i kyl- och frys utifrån hur känsliga de är för förvaring.

Matlagning kan ske på friluftskök eller grillar. Tänk på brand- och koloxidfaran

Vatten

Hur kan man lösa sitt behov av rent vatten? Att ha ett badkar fullt med vatten är inte praktiskt men det är en fungerande lösning. Tappkallvatten kan sparas i rena kärl ca en vecka om det förvaras mörkt och svalt.

Varje person behöver 2-3 liter vätska om dagen för att överleva, juice öl och läsk fungerar utmärkt.

I städer ska det etableras krisplatser där vattenbilar levererar vatten, men en plastdunk måste du själv ha. 

Vattenrengöring genom kokning (tänk på att gas och el kan saknas), filtrering eller vattenreningstabletter

Värme

När vämen lägger av hemma i lägenheten så är den platsen inte så gästvänlig längre, i vissa situationer kan den vara en riktigt dålig plats att upppehålla sig på. I de flesta fall fungerar hemmet bra tillsammans med förstärkt klädsel, filtar och täcken precis som vanligt. 

Möjligheterna att skydda sig mot kyla och att hålla sig varm i en bostad är stora.

Det tar minst ett dygn vid ett värmeavbrott innan innetemperaturen i bostaden sjunkit till +5 grader om yttertemperaturen är -10 grader.

 • Vistas i ett rum.
 • Gärna i ett rum med fönster mot söder.
 • Lägg mattor på golvet. Isolera fönstren genom att dra ner persienner och dra för gardinerna.
 • Klä dig med flera olika lager kläder.
 • Ha ordentligt på fötterna.
 • Natten klarar du genom att sova på en tjock bädd och med mycket material (täcken, kläder) över dig.

För att få extra värme:

 • Bränn stearinljus eller fotogenlampa med veke.
 • Använd sprit-, fotogen- eller gasolkamin.
 • Stäng av värmaren för natten när du sover.
 • Sov tätt tillsammans! Varje människa avger cirka 75W.

Tänk på koloxidfaran, Vädra kort men rejält och ofta om du använder kok- eller värmeapparater, som förbrukar
mycket syre. Tänk på att eldriven, mekanisk ventilation inte fungerar vid elavbrott.

Det är speciellt viktigt att ta sig en funderare när man bor i lägenhet, vilka centrala systen har slutat att fungera förrutom el och värme? 

Hygien

När man inte längre kan spola i handfatet där hemma så kan man inte tvätta sig som vanligt längre. Vad man kanske inte direkt tänker på är att man inte heller kan spola i toaletten, det får till följd att toalettennumera i bästa fall kan fungera som en hållare för en säck där man gör nummer 2.

I en krissituation är det särskilt viktigt att tänka på hygienen. Smuts och dålig hygien är grogrund för smitta och sjukdomar.

Tvättning
Även vid brist på vatten bör du tvätta ansiktet, händerna, underlivet, fötterna och armhålorna varje dag. Tvål och vatten är bäst, men behöver du hushålla med vattnet är tvättlapp och våtservetter ett bra alternativ

Toalett
Om det är vattenavbrott så kan toaletten ändå användas, om det är tillåtet, genom att avföringen spolas ner med
en hink vatten. En kraftig plastpåse i toalettstolen kan användas som ”torrdass”. Knyt igen påsen efter toalettbesöket.

Förbandslåda
En ordentlig förbandslåda med lämpligt innehåll bör finnas i varje hushåll.

Husapotek
I ett husapotek kan det vara bra att ha huvudvärkstabletter, nässpray, febertermometer med mera. Om du använder receptbelagd medicin så tänk på att alltid ha ett extra lager hemma.

Sömn

Vi en kris så ökar stressnivån enormt, oro för vad som kan hända kan vara helt fölamande om man inte alls är förberedd. 

Det är viktigt att ordna så att det går bra att sova även under en kris. För lite sömn gör att vi fungerar sämre.
De flesta sysslor tar då längre tid och blir allt svårare att utföra. Genom att ordna så att grundbehoven blir tillfredsställda så ökar förutsättningarna för att kunna sova tillräckligt. Att känna sig lugn, varm, torr och mätt samtidigt som man har koll på läget ger bra förutsättningar för att sova gott.

Vuxen: 6-8 timmar
Barn/ungdomar: 8-10 timmar
Sömn är viktigt för välbefinnandet

Information

När elen inte längre fungerar så lägger ju TV, radio och internet av. Samtidigt kan behovet av riktig infomration livsavgörande i en krissituation.

En enkel batteridriver radio är guld värd i de här sammanhangen, en vevradio med egen laddningsmöjlighet är smart att ha även om jag gissar att det är ganska jobbigt att sitta där och veva en lång stund. 

 Hur hanterar samhället kriser?

Krisberedskapssystemet

För att vi alla ska klara oss så bra som möjligt under en kris behövs det ett system för hur krisberedskapen ska ordnas

Geografiskt områdesansvar har kommunerna, länsstyrelserna och regeringen. Det innebär att de ansvarar för att det sker en samverkan mellan alla de som är inblandade i krisberedskapen inom respektive område. De områdesansvariga ska också samordna informationen till allmänheten.

Det offentligas ansvar

Det offentliga har ett omfattande ansvar för att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar.

Enligt lag är kommuner och landsting skyldiga att förbereda sig och ha en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.

Men ett säkert samhälle förutsätter också att du som enskild tar ett ansvar. Ansvaret omfattar både vardagens olyckor och större händelser som kan påverka vårt samhälle.

Ditt eget ansvar

Var medveten om och förbered dig för att olyckor och kriser kan inträffa som påverkar din vardag.
Klarar du dig själv – så gör det!

Var medveten om att samhällets stöd vid svåra händelser först måste riktas till människor som behöver ett extra stöd.

Var aktiv och håll dig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse samt följa instruktioner och råd från myndigheterna.

Ha en beredskap för att möta grundläggande behov som tillgång på information, mat, vatten, värme och möjlighet att sova, framförallt i inledningen av en kris

I ditt ansvar som enskild individ ligger att aktivt inhämta information.

113 13
Sveriges nationella informationsnummer
som du kan ringa om du vill få information
vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Viktigt meddelande (VMA)
Signalen hörs i sju sekunder i taget med
14 sekunders tystnad. Gå inomhus och
lyssna på radio eller TV.

Radio
Under ett längre elavbrott försvinner
möjligheten att använda sig av informationskällor
på internet eller ta del av nyheterna
i etermedia. En batteridriven radio kan
vara räddningen.

%MCEPASTEBIN%