Nyheter
Verkligheten med en skruv

pengarNär man ska köpa en bostad är det ungefär som i krig. Alla medel är tillåtna, nåja nästan i a alla fall.

 

 

I somras intervjuades Gunther Mårder kring sina tankar om hur man på bästa sätt tar sig igenom 
den auktion som nästan alltig föregår bostadsköp här i Sverige... Budgivningen

1. Döda fisken – flyter med strömmen och gör som alla andra

Det här är den absolut vanligaste taktiken. Det är en person som höjer precis lika mycket som alla
andra och tar lika mycket tid på sig som alla andra. Personen har ingen taktik förutom ett tak för
hur mycket man ska buda. Det är ett planlöst budande, utan en tanke om vad det ska leda till
annat än sin prisgräns.

- Den här taktiken vinner sällan budgivningar och man blir ganska nervös när andra tillämpar de
andra metoderna. För då sätts logiken ur spel. Det här är någonstans en rationell strategi som är
sympatisk och naturlig. De tycker att andra strategier är väldigt störande och att de begår ett
oskick. Men man måste förstå att budgivningar är ett spel.

2. Gubben i lådan – dyker upp när alla trodde det var slut

– Det är den som bara sitter och bevakar från andra sidan utan att vara med i budgivningen.
Den tar ofta tidigt kontakt med mäklaren och säger till mäklaren: ”Ring ett sista samtal till mig
för jag har viljan och möjligheten att köpa den här bostaden.” Efter ett par dagar när budgivningen
saktar in dyker Gubben i lådan upp från ingenstans och lägger ett bud som ofta ligger markant
över vinnande budet.

– Att visa att man inte är intresserad kan skapa färre bud. Om Gubben i lådan agerat som Döda
fisken hade den varit med och drivit upp priset.

- Det här taktiken kan ta musten ur många. Det kan vara många Döda fiskar som budar och de
blir passiva. Utmaningen är personen som vann budgivningen. Den kan tända till och då får man
igång budgivningen igen. Då har man missat chansen och skjutit iväg ett dött skott. Det finns alltså
en risk att en eller flera köpare har bestämt sig för att det här objektet ska de ha och redan flyttat in
mentalt. De har redan tittat på inredning och då blir människan irrationell. Det blir en känslomässig
fråga och Gubben i lådan blir en känslomässig förolämpning.

3. Bazookan – skjuter sitt enda skott direkt

Precis innan visning avlossar Bazookan sitt absolut högsta pris som man kan tänkas betala.

- Det ligger på nivån där man tror att säljaren känner ett sug att sälja och omedelbart drar hem objektet.
Man ska ha otroligt bra marknadskunskap.

– Man kan också ha ett förbehåll om en tidsbegränsning. Om man inte får ett besked innan kvällen
dras budet tillbaka.

- Är Bazookans bud för lågt är risken stor att säljaren ändå går vidare med ordinarie budgivning.

4. Psykaren – stresshöjer direkt på motbud mikroskopiskt

Psykaren försöker bryta ner motståndaren fullständigt. Man tillåter inte att de andra intressenterna
att mentalt flytta in. För då blir de irrationella. I snabba pulser gör man mikroskopiska höjningar med
5 000 kronor. Man kan ha sagt till mäklaren att höja med 5 000 kronor en minut efter ledande bud
upp till en viss nivå oavsett vad de andra höjer med. Det är mentalt knäckande i budgivningen när
någon hela tiden höjer. Direkt det plingar i telefonen med nästa bud kommer Psykarens bud precis efter.
Tillslut kan man trötta ut de andra. De blir så förbannade att det tar sån tid.

- Det här är en budstrategi som är väldigt effektiv när säljaren står inför en storhelg som midsommar,
påsk eller julen. För precis efteråt börjar stiltjen på bostadsmarknaden. Det finns ett naturligt datum
då säljaren vill ha ett avslut.

5. Hala ålen – förhalar vid varje ny budhöjning

Den förhalar hela tiden budgivningen. Den lägger en normal höjning men när den får frågan om att
höja igen ber den om betänketid. ”Jag ska bara kontrollera med banken och min familj” och
återkommer senare i slutet av dagen eller nästa dag. Man tar enormt med tid på sig. Säg hela tiden till
mäklaren ”Jag tror absolut att vi är beredda att lägga ett bud men låt mig konsultera med familjen”.
Var svårtillgänglig rent allmänt. Risken är att man framstår som väldigt osympatisk.

-  Den här taktiken ska man gärna tillämpa när det inte finns så många andra budgivare. Taktiken
passar även till dödsbo eller organisationer som säljer bostäder där man allra helst bara vill få ett högt
pris istället för att drivas av känslor.

- Genom att dra ut på tiden öppnar det även upp för att nya objekt kommer upp på marknaden som
kan locka till sig motspelarnas uppmärksamhet.

6. Bottenfiskaren – försöker med ett skambud och ger tidsfrist

– När det är många objekt ute på marknaden och det inte kommit några andra bud kan man
testa Bottenfiskaren.

Säljaren går ut med en viss prisnivå och har då byggt upp en mental bild om en normal prisnivå.
Då behöver man något drastiskt för att sätta den mentala bilden ur spel. Bottenfiskaren lägger ett
bud så långt under accepterat pris så säljaren nästan blir förolämpad. Då börjar säljaren ifrågasätta
sin prisbild.

- Bottenfiskaren vet att den inte kan vinna på den nivån men ankrar en mental ny nivå för säljaren.
Sen kan man erbjuda säljaren att om du kan gå upp lite grann i pris för att få ett avslut på affären.

- Du kan inte bara vinna genom att lägga det första skambudet.

7. Skygga strategen – ger ett erbjudande som inte är ett bud

Det här är den värsta av alla taktiker. Det här är en person som likt Gubben i lådan befinner sig utanför
budgivningen. Skillnaden är att Gubben i lådans bud registreras. Skygga strategen är inte beredd att
lägga ett bud men ett erbjudande. För om Skygga strategen skulle ha lagt ett öppet bud skulle den
som leder budgivningen med största sannolikhet fortsätta buda.

– Skygga strategen lägger erbjudande om att köpa objektet ofta kopplat till en tidsfrist. Ingen annan
av budgivarna får reda på det och kan på så sätt inte buda över erbjudandet. Röjer mäklaren
erbjudandet för de andra intressenterna blir det ogiltigt.

- Krydda gärna erbjudandet. Kombinera det med att vara flexibel med inflyttsdatumet. Säljaren kan
då få välja att överlåta bostaden i morgon eller om ett halvår. Erbjud också säljaren att lämna kvar
skrymmande möbler om det är en stor bostad och överlåt den ostädad. Det är socker för en säljare
eftersom man sparar jättemycket tid. Det kanske blir 50 000 För köparen är 50 000 extra för
flyttstädning, extra räntekostnader för flyttdatumet och bortforsling av sakerna liten kostnad i
budsammanhang.