Detta är den nu aktuella seedningen 15 maj 2018 i Solaris 7. Det är en hel del skillnader som genomförts redan efter första möjliga patchen. Jag trodde själv de skulle låta Solaris 7 vara i tre månader, motsvarande säsongen. 

DIVISION 7
DIVISION 6
DIVISION 5
DIVISION 4
DIVISION 3
DIVISION 2
DIVISION 1
LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT MEDIUM
LCT-1M LCT-1V(P) LCT-PB COM-1D SDR-5K PIR-1 (S) ACW-1
LCT-3V LCT-1V LCT-1E COM-1D (C) SDR-5K(C) PIR-1 HMN-PRIME (S)
OSR-2V COM-1B LCT-1E (C) JVN-10P WLF-1 PIR-A HMN-PRIME
OSR-SE COM-3A LCT-3M JVN-11A WLF-1 (C) PIR-B HMN-A
SDR-5D COM-TDK LCT-3S UM-K9 WLF-1A PIR-CI HMN-B
SDR-5V OSR-1P COM-2D UM-R60L WLF-2 MLX-PRIME HMN-C
SDR-A OSR-1V JVN-10N FS9-FS WLF-2(R ) MLX-PRIME (C) HMN-P
PNT-10P OSR-1V (C) JVN-10N (S) JR7-F PIR-2 MLX-PRIME (S) HMN-PK
PNT-8Z OSR-3D JVN-10F JR7-F (C) PIR-3 MLX-A HEAVY
PNT-KK OSR-3D (S) JVN-11B JR7-O ACH-PRIME (I) MLX-B QKD-IV4
PNT-10K (R ) RVN-2X JVN-HT RVN-H ACH-PRIME MLX-C ASSAULT
PNT-10K (C) RVN-3L OSR-4D WLF-1B ACH-PRIME (C) MLX-D VTR-9A1 (L)
PNT-10K (S) RVN-3L(C) UM-R60 WLF-GR ACH-PRIME (S) MLX-ED VTR-9A1
PNT-10K RVN-3L(S) UM-R63 ADR-A ACH-A MLX-G CP-S
RVN-4X JR7-K UM-R63 (S) ADR-B ACH-B MLX-PRIME (I) MAL-MX90
MEDIUM MEDIUM UM-R68 ADR-CN ACH-C MEDIUM MAL-MX90(C)
CDA-3F ASN-DD UM-R68(L) ADR-D ACH-E ACW-2 MAL-1P
CDA-3F (L ) BJ-3 UM-SC ADR-PRIME ACH-SD ACW-PRIME(S) MAL-1R (R )
BJ-1 CDA-2A FS9-A ADR-PRIME (I) MEDIUM ACW-PRIME MAL-1R
BJ-1 (C) CDA-2A (C) FS9-E ADR-PRIME(C) BSW-X1 (S) ACW-A MAL-2P
VND-1AA CDA-2B FS9-H ADR-PRIME(G) BSW-X1 ACW-P NSR-9P
VND-1AA(C) CDA-3M FS9-K JR7-IIC BSW-X2 ACW-BK NSR-9P (C)
VND-1SIB CDA-X5 FS9-S JR7-IIC (C) BSW-P2 NVA-PRIME (I) ANH-1A
SHD-GD HSN-7D FS9-S (C) JR7-IIC (O) SHC-PRIME (I) NVA-PRIME ANH-1X
CDA-3C HSN-7D(S) JR7-D JR7-IIC-A SHC- PRIME NVA-PRIME (G) ANH-1P
CN9-YLW HSN-7D2 JR7-D (F) JR7-IIC-FY SHC- PRIME(C) NVA-A ANH-2A (S)
UZL-3P HSN-7P JR7-D (S) MEDIUM SHC- PRIME(S) NVA-B ANH-2A
UZL-3P (C) HSN-8E PNT-9R ASN-21 SHC-A NVA-C ANH-MB
  HSN-8P KFX-PRIME (I) ASN-21 (S) SHC-B NVA-D (L) FNR-5S
  HSN-9F KFX-PRIME ASN-23 SHC-P NVA-D FNR-5
  PXH-1 KFX-PRIME (G) BJ-1X SHC-H NVA-S FNR-5B
  PXH-1 (S) KFX-C BJ-A SHC-MS NVA-S (C) FNR-6U
  PXH-1B KFX-D VND-1R SCR-PRIME (I) NVA-BK FNR-5E
  PXH-3S KFX-G (L) ENF-4R SCR-PRIME HEAVY FNR-6R
  PXH-KK KFX-G ENF-4R(C) SCR-PRIME (G) ARC-5W MAD-IIC-SC
  PXH-R KFX-S CRB-20 SCR-PRIME (C) WHM-BW BAS-PRIME(S)
  VND-1X KFX-P CRB-27 (R ) SCR-PRIME (S) WHM-6R(S) BAS-PRIME
  CN9-A JR7-IIC-2 CRB-27 SCR-A WHM-6R BAS-A
  CN9-A (C) JR7-IIC-3 CRB-27B SCR-B MAD-3R BAS-B
  CN9-A (NCIX) COU-BA CRB-27B(C) SCR-C MAD-3R (S) BAS-C
  CN9-AH COU-C CRB-27B(S) SCR-D MAD-5M BAS-D
  CN9-AH (L) COU-D CRB-27SL SCR-LC MAD-BH2 BAS-RA
  ENF-GH COU-E SHD-2D2 HEAVY TNS-5S HGN-IIC-KP
  HBK-4G COU-H BSW-HR DRG-5N TNS-5T MCII-1 (S)
  HBK-4G (F) COU-PRIME BSW-P1 DRG-5N (C) MDD-PRIME (I) MCII-1
  HBK-4H COU-PRIME (S) BSW-S2 CPLT-C4 MDD-PRIME MCII-2
  TBT-7K MEDIUM BSW-S2 (C) CPLT-K2 MDD-A MCII-DS
  UZL-2S ASN-101 VPR-PRIME (S) JM6-A MDD-B MCII-B
  UZL-3S ASN-101 (C) VPR-PRIME JM6-A(C) MDD-C DWF-PRIME (I)
  UZL-3S (S) ASN-26 VPR-A RGH-1A MDD-C (C) DWF-PRIME
  UZL-5P ASN-27 VPR-B RGH-1A (C) MDD-H DWF-PRIME (G)
  GRF-E BJ-1DC VPR-C RGH-1A (S) MDD-BA DWF-A
    BJ-2 VPR-D RGH-1B MDD-RV DWF-B
    BJ-2 (L) VPR-M RGH-1C EBJ-PRIME (I) DWF-S
    PXH-1K HBK-IIC (O) RGH-2A EBJ-PRIME DWF-W
    PXH-2 HBK-IIC RGH-PH EBJ-PRIME (C) DWF-W (C)
    PXH-2 (C) HBK-IIC-A CTF-0XP EBJ-PRIME (S) DWF-W (S)
    CN9-AL HBK-IIC-C CTF-1X EBJ-A DWF-UV
    CN9-D IFR-PRIME (I) CTF-2X EBJ-B  
    CRB-FL IFR-PRIME CTF-3D EBJ-C  
    ENF-4P IFR-A CTF-3D (C) EBJ-D  
    ENF-5D IFR-B CTF-3L EBJ-EC  
    ENF-5D (R ) IFR-C CTF-3L (L) NCT-A  
    ENF-5P IFR-D CTF-IM NCT-B  
    HBK-4J IFR-P WHM-7S NCT-C  
    HBK-4P IFR-RC BL-P-KNT NCT-CC  
    HBK-4P(C) BKL-PRIME (S) MAD-5D NCT-D  
    HBK-4P(S) BKL-PRIME ON1-K NCT-PRIME  
    HBK-4SP BKL-A ON1-K (C) NCT-PRIME (S)  
    HBK-GI BKL-C ON1-M SMN-B  
    HBK-GI (LTD) BKL-D ON1-P SMN-C  
    TBT-3C BKL-E ON1-V SMN-D  
    TBT-5J BKL-BL ON1-VA SMN-F  
    TBT-5N HBK-IIC-C (C) TNS-4P SMN-F(L)  
    TBT-7M DRG-1C TNS-4S SMN-M  
    TBT-7M (C) DRG-FLAME TNS-4S (S) SMN-M(L)  
    TBT-LDG QKD-4G TNS-5P SMN-PD  
    UZL-6P QKD-4G (C) TNS-HA SMN-PRIME  
    UZL-BL QKD-4H HBR-A SMN-PRIME (G)  
    GRF-1N RFL-5D HBR-B SMN-PRIME (I)  
    GRF-1N (P) CPLT-A1 HBR-F SNS-A  
    GRF-1S CPLT-A1 (C) HBR-F (C) SNS-B  
    GRF-1S (C) CPLT-BB HBR-F (L) SNS-C  
    GRF-2N CPLT-J HBR-P SNS-D  
    GRF-3M JM6-DD HBR-PRIME SNS-ML  
    GRF-5M JM6-FB HBR-PRIME (I) SNS-Prime  
    GRF-5M (L) JM6-S HBR-VI SNS-Prime(S)  
    GRF-AR RGH-3A LBK-A SNS-VG  
    KTO-18 RGH-R LBK-B NTG-A  
    KTO-18 (C) TDR-5S LBK-C NTG-B  
    KTO-19 TDR-5S (P) LBK-D NTG-C  
    KTO-20 TDR-5SS LBK-H NTG-D  
    KTO-GB TDR-9S LBK-H (L) NTG-JK  
    SHD-2D TDR-TD LBK-PRIME NTG-PRIME  
    SHD-2H ARC-2R LBK-PRIME (S) NTG-PRIME (S)  
    SHD-2H (C) ARC-2R (S) LBK-RL ON1-IIC  
    SHD-2H (P) ARC-5S ASSAULT ON1-IIC (O)  
    SHD-2K ARC-T AWS-8Q ON1-IIC-A  
    SHD-5M CTF-4X AWS-8T ON1-IIC-A (C)  
    WVR-6K GHR-5H AWS-8V ON1-IIC-B  
    WVR-6K (C) GHR-5H (C) AWS-9M ON1-IIC-C  
    WVR-6R GHR-5H (S) AWS-9M (C) ON1-IIC-SK  
    WVR-6R (P) GHR-5J AWS-PB TBR-A  
    WVR-7D GHR-5J (R ) AWS-8R TBR-C  
    WVR-7D (L ) GHR-5N VTR-9S TBR-C (C)  
    WVR-7K GHR-5P VTR-9S (C) TBR-C (S)  
    WVR-Q GHR-MJ VTR-9B TBR-D  
    HBK-IIC-B WHM-6D VTR-9K TBR-PRIME  
    HBK-IIC-DW WHM-6D (C) VTR-DS TBR-PRIME (G)  
    HEAVY BL-6-KNT BLR-1S TBR-PRIME (I)  
    DRG-1N BL-6-KNT (R ) BLR-3S TBR-S  
    DRG-FANG BL-6B-KNT BLR-2C TBR-WAR  
    QKD-5K BL-7-KNT BLR-2C (C) ASSAULT  
    RFL-3C BL-7-KNT-L BLR-1D STK-3F  
    RFL-3N ASSAULT BLR-1G (P) STK-3F (C)  
    RFL-3N(S) ZEU-5S BLR-1G STK-3H  
    RFL-DB ZEU-6S (R ) BLR-HS STK-4N  
    RFL-LK ZEU-6S BLR-3M STK-5S  
    TDR-9SE ZEU-6T HGN-HM STK-3FB (L)  
    TDR-9SE (C) ZEU-6T(C) HGN-732 STK-3FB  
    TDR-9SE (S) ZEU-6T(S) HGN-732B STK-M  
    CPLT-C1 ZEU-9S HGN-733 STK-5M  
    CPLT-C1 (F) ZEU-9S2 (L) HGN-733C CP-10-Q  
      ZEU-9S2 HGN-733C (C) CP-10-Z  
      ZEU-SKO HGN-733P CP-11-A  
      BNC-SR BNC-LM CP-11-A(S)  
      HGN-IIC-A BNC-3E CP-11-A-DC  
      HGN-IIC-C BNC-3S CP-11-P  
      HGN-IIC-C (C) BNC-3M MAL-KO  
        BNC-3M (C) ANH-1E  
        NSR-10P AS7-D  
        NSR-9FC AS7-D (F)  
        NSR-9J(S) AS7-D-DC  
        NSR-9J AS7-K  
        NSR-9S AS7-S (L)  
        AS7-BH AS7-S  
        KGC-KJ AS7-RS  
        KGC-0000 AS7-RS (C)  
        KGC-000B AS7-KR  
        KGC-000B (C) FNR-WR  
        KGC-000B (S) KGC-000 (L)  
        MAD-IIC-B KGC-000  
        MCII-4 GAR-PRIME (I)  
        KDK-1 (S) GAR-PRIME  
        KDK-1 GAR-A  
        KDK-2 GAR-B  
        KDK-4 GAR-C  
        KDK-5 GAR-D  
        KGC-000B (C) GAR-E  
        KGC-000B (S) GAR-KW  
        MAD-IIC-B MAD-IIC(S)  
        MCII-4 MAD-IIC  
        KDK-1 (S) MAD-IIC-8  
        KDK-1 MAD-IIC-A  
        KDK-2 MAD-IIC-C  
        KDK-4 MAD-IIC-D  
        KDK-5 WHK-PRIME (I)  
          WHK-PRIME  
          WHK-PRIME(G)  
          WHK-A  
          WHK-B  
          WHK-C  
          WHK-C (C)  
          WHK-C (S)  
          WHK-NQ  
          HGN-IIC(O)  
          HGN-IIC  
          HGN-IIC-B  
          SNV-1  
          SNV-1 (S)  
          SNV-3  
          SNV-A  
          SNV-B  
          SNV-BR  
          SNV-C  
          MCII-A  
          EXE-PRIME (I)  
          EXE-PRIME  
          EXE-A  
          EXE-B  
          EXE-C (L)  
          EXE-C  
          EXE-D  
          EXE-E  
          EXE-CH  
          NSR-WP  
          KDK-SB  
          KDK-3  
          KDK-3 (C)

Det här är den ursprungliga seedningen av mechar i Solaris. 

DIVISION 7
DIVISION 6
DIVISION 5
DIVISION 4
DIVISION 3
DIVISION 2
DIVISION 1
LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT MEDIUM
SDR-5D LCT-1V(P) LCT-PB COM-2D COM-1D PIR-1 (S) ACW-1
SDR-5V LCT-1V LCT-1E UM-R60L COM-1D (C ) PIR-1 HMN-PRIME (S)
SDR-A OSR-2V LCT-1E (C ) UM-K9 SDR-5K PIR-A HMN-PRIME
LCT-1M OSR-3D (S) LCT-3M JVN-10N SDR-5K(C ) PIR-B HMN-A
LCT-3V OSR-3D LCT-3S JVN-10N (S) WLF-GR PIR-CI HMN-B
PNT-10P OSR-1P UM-R60 JVN-10P WLF-1 MLX-PRIME HMN-C
PNT-8Z OSR-1V UM-R63 (S) JVN-11A WLF-1 (C ) MLX-PRIME (C ) HMN-P
PNT-KK OSR-1V (C ) UM-R63 JVN-11B WLF-1A MLX-PRIME (S ) HMN-PK
PNT-10K (R ) OSR-SK UM-R68(L) FS9-FS WLF-1B MLX-A HEAVY
PNT-10K (C ) RVN-2X UM-R68 JR7-F WLF-2(R ) MLX-B QKD-IV4
PNT-10K (S) RVN-3L UM-SC JR7-F (C ) WLF-2 MLX-C ASSAULT
PNT-10K RVN-3L(C ) OSR-4D JR7-O PIR-2 MLX-D VTR-9A1 (L)
MEDIUM RVN-3L(S ) FS9-H RVN-H PIR-3 MLX-ED VTR-9A1
CDA-3C RVN-4X FS9-E KFX-PRIME (I) ACH-PRIME (I) MLX-G CP-S
BJ-1 JR7-K COM-1B KFX-PRIME ACH-PRIME MLX-PRIME (I) MAL-MX90
BJ-1 (C ) MEDIUM COM-3A KFX-PRIME (G) ACH-PRIME (C ) MEDIUM MAL-MX90(C )
VND-1AA ASN-DD COM-TDK KFX-C ACH-PRIME (S) ACW-2 MAL-1P
VND-1AA(C ) CDA-3M JR7-D KFX-D ACH-A ACW-PRIME(S) MAL-1R (R )
VND-1X CDA-2A JR7-D (F) KFX-G (L) ACH-B ACW-PRIME MAL-1R
VND-SIB CDA-2A (C ) PNT-9R KFX-G ACH-C ACW-A MAL-2P
CN9-YLW CDA-2B JVN-10F KFX-S ACH-E ACW-P NSR-9P
UZL-3P CDA-3F (L ) JVN-HT KFX-P ACH-SD ACW-BK NSR-9P (C )
UZL-3P (C ) CDA-3F FS9-A ADR-PRIME (I) MEDIUM NVA-PRIME (I) ANH-1A
SHD-GD CDA-X5 FS9-K ADR-PRIME BSW-X1 (S) NVA-PRIME ANH-1X
  PXH-1 (S) FS9-S ADR-PRIME(G) BSW-X1 NVA-PRIME (G) ANH-1P
  PXH-1 FS9-S (C ) ADR-PRIME(C ) BSW-X2 NVA-A ANH-2A (S)
  PXH-1B JR7-D (S) ADR-A BSW-P2 NVA-B ANH-2A
  PXH-1K JR7-IIC-2 ADR-B SCR-PRIME (I) NVA-C ANH-MB
  PXH-R JR7-IIC-3 ADR-D SCR-PRIME NVA-D (L) FNR-5S
  PXH-3S MEDIUM ADR-CN SCR-PRIME (G) NVA-D FNR-5
  PXH-KK ASN-101 COU-PRIME (S) SCR-PRIME (C ) NVA-S FNR-5B
  ENF-GH ASN-101 (C ) COU-PRIME SCR-PRIME (S) NVA-S (C ) FNR-6U
  CN9-AH (L) ASN-26 COU-C SCR-A NVA-BR FNR-5E
  CN9-AH ASN-27 COU-D SCR-B HEAVY FNR-6R
  CN9-A BJ-1DC COU-E SCR-C ARC-5W MAD-IIC-SC
  CN9-A (C ) BJ-2 (L) COU-H SCR-D WHM-BW HGN-IIC-KP
  CN9-A (NCIX) BJ-2 COU-BA SCR-LC WHM-6R(S) MCII-1 (S)
  UZL-3S (S) HSN-7D(S) JR7-IIC (O) SHC-PRIME (I) WHM-6R MCII-1
  UZL-3S HSN-7D JR7-IIC (C ) SHC- PRIME MAD-3R (S) MCII-2
  UZL-2S HSN-8E JR7-IIC SHC- PRIME(C ) MAD-3R MCII-DS
  UZL-5P HSN-9F JR7-IIC-A SHC- PRIME(S ) MAD-BHII MCII-B
  TBT-7K HSN-7P JR7-IIC-FY SHC-A MAD-5M DWF-PRIME (I)
  HBK-4G HSN-8P MEDIUM SHC-B TNS-5S DWF-PRIME
  HBK-4G (F) HSN-7D-2 ASN-21 (S) SHC-P TNS-5T DWF-PRIME (G)
  HBK-4H PXH-2 ASN-21 SHC-H MDD-PRIME (I) DWF-A
  GRF-S PXH-2 (C ) ASN-23 SHC-MS MDD-PRIME DWF-B
  BJ-3 CN9-AL BJ-1X HEAVY MDD-A DWF-S
    CN9-D BJ-A DRG-5N MDD-B DWF-W
    CRB-FL VND-1R DRG-5N (C ) MDD-C DWF-W (C )
    ENF-4P ENF-4R CPLT-C4 MDD-C (C ) DWF-W (S)
    ENF-5D (R ) ENF-4R(C ) CPLT-K2 MDD-H DWF-UV
    ENF-5D CRB-20 JM6-A MDD-BD  
    ENF-5P CRB-27 (R ) JM6-A(C ) MDD-RV  
    HBK-4P CRB-27 RGH-1A (S) EBJ-PRIME (I)  
    HBK-4P(C ) CRB-27B RGH-1A EBJ-PRIME  
    HBK-4P(S) CRB-27B(C ) RGH-1A (C ) EBJ-PRIME (C )  
    HBK-4J CRB-27B(S ) RGH-2A EBJ-PRIME (S)  
    HBK-4SP CRB-27SL RGH-1B EBJ-A  
    HBK-GI BSW-HR RGH-1C EBJ-B  
    HBK-GI (LTD) BSW-P1 RGH-PH EBJ-C  
    TBT-3C BSW-S2 CTF-3L (L) EBJ-D  
    TBT-5N BSW-S2 (C ) CTF-3L EBJ-ESP  
    TBT-5J SHD-2D2 CTF-1X NCT-PRIME (S)  
    TBT-7M VPR-PRIME (S) CTF-2X NCT-PRIME  
    TBT-7M (C ) VPR-PRIME CTF-3D NCT-A  
    TBT-LDG VPR-A CTF-3D (C ) NCT-B  
    UZL-6P VPR-B CTF-0XP NCT-C  
    UZL-BL VPR-C CTF-IM NCT-D  
    GRF-1N (P) VPR-D WHM-7S NCT-CC  
    GRF-1N VPR-M BL-P-KNT SMN-PRIME (I)  
    GRF-1S HBK-IIC (O) ON1-K SMN-PRIME  
    GRF-1S (C ) HBK-IIC ON1-K (C ) SMN-PRIME (G)  
    GRF-2N HBK-IIC-A ON1-M SMN-B  
    GRF-3M HBK-IIC-C ON1-V SMN-C  
    GRF-5M (L) HBK-IIC-C (C ) ON1-VA SMN-D  
    GRF-5M IFR-PRIME (I) ON1-P SMN-F(L)  
    KTO-18 IFR-PRIME MAD-5D SMN-F  
    KTO-18 (C ) IFR-A TNS-4S (S) SMN-M(L)  
    KTO-GB IFR-B TNS-4S SMN-M  
    KTO-20 IFR-C TNS-4P SMN-PD  
    KTO-19 IFR-D TNS-5P NTG-PRIME (S)  
    SHD-2D IFR-P TNS-HA NTG-PRIME  
    SHD-2H IFR-RC HBR-PRIME (I) NTG-A  
    SHD-2H (P) BKL-PRIME (S) HBR-PRIME NTG-B  
    SHD-2H (C ) BKL-PRIME HBR-A NTG-C  
    SHD-2K BKL-A HBR-B NTG-D  
    SHD-5M BKL-C HBR-F (L) NTG-JK  
    WVR-6K BKL-D HBR-F ON1-IIC (O)  
    WVR-6K (C ) BKL-E HBR-F (C ) ON1-IIC  
    WVR-6R (P) BKL-BEL HBR-VI ON1-IIC-A  
    WVR-6R HEAVY HBR-P ON1-IIC-A (C )  
    WVR-7D (L ) DRG-1C LBK-PRIME (S) ON1-IIC-B  
    WVR-7D DRG-FLAME LBK-PRIME ON1-IIC-C  
    WVR-7K QKD-4G LBK-A ON1-IIC-SK  
    WVR-Q QKD-4G (C ) LBK-B TBR-PRIME (I)  
    HBK-IIC-B QKD-4H LBK-C TBR-PRIME  
    HBK-IIC-DW RFL-5D LBK-D TBR-PRIME (G)  
    HEAVY RGH-3A LBK-H (L) TBR-A  
    RFL-3N(S) RGH-R LBK-H TBR-C  
    RFL-3C TDR-5SS LBK-RL TBR-C (C )  
    RFL-3N TDR-9S ASSAULT TBR-C (S )  
    RFL-LK TDR-5S (P) AWS-8Q TBR-D  
    RFL-DB TDR-5S AWS-8T TBR-S  
    DRG-FANG TDR-TD AWS-8V TBR-WAR  
    DRG-1N CPLT-J AWS-9M ASSAULT  
    TDR-9SE CPLT-A1 AWS-9M (C ) STK-3F  
    TDR-9SE (C ) CPLT-A1 (C ) AWS-PB STK-3F (C )  
    TDR-9SE (S ) CPLT-BB AWS-8R STK-3H  
    CTF-4X JM6-S VTR-9S STK-4N  
    QKD-5K JM6-DD VTR-9S (C ) STK-5S  
    GRF-AR JM6-FB VTR-9B STK-3FB (L)  
    CPLT-C1 GHR-5P VTR-9K STK-3FB  
    CPLT-C1 (F) GHR-5J (R ) VTR-DS STK-M  
      GHR-5J BLR-1S STK-5M  
      GHR-5H BLR-3S CP-10-Q  
      GHR-5H (C ) BLR-2C CP-10-Z  
      GHR-5H (S ) BLR-2C (C ) CP-11-A  
      GHR-5N BLR-1D CP-11-A(S)  
      GHR-MJ BLR-1G (P) CP-11-A-DC  
      ARC-2R (S) BLR-1G CP-11-P  
      ARC-2R BLR-HS NSR-WP  
      ARC-T BLR-3M ANH-1E  
      ARC-5S HGN-HM AS7-D  
      WHM-6D HGN-732 AS7-D (F)  
      WHM-6D (C ) HGN-732B AS7-D-DC  
      BL-6-KNT HGN-733 AS7-K  
      BL-6-KNT (R ) HGN-733C AS7-S (L)  
      BL-6B-KNT HGN-733C (C ) AS7-S  
      BL-7-KNT HGN-733-P AS7-RS  
      BL-7-KNT-L BNC-3S AS7-RS (C )  
      ASSAULT BNC-LM AS7-KR  
      ZEU-5S BNC-3E GAR-PRIME (I)  
      ZEU-6S (R ) BNC-3M GAR-PRIME  
      ZEU-6S BNC-3M (C ) GAR-A  
      ZEU-6T NSR-10P GAR-B  
      ZEU-6T(C ) NSR-9FC GAR-C  
      ZEU-6T(S) NSR-9J(S) GAR-D  
      ZEU-9S NSR-9J GAR-E  
      ZEU-9S2 (L) NSR-9S GAR-KW  
      ZEU-9S2 AS7-BH MAD-IIC  
      ZEU-SKO KGC-KJ MAD-IIC-8  
      BNC-SR KGC-000 (L) MAD-IIC-A  
      HGN-IIC-A KGC-000 MAD-IIC-C  
      HGN-IIC-C KGC-0000 MAD-IIC-D  
      HGN-IIC-C (C ) KGC-000B WHK-PRIME (I)  
        KGC-000B (C ) WHK-PRIME  
        KGC-000B (S) WHK-PRIME(G)  
        MAD-IIC-B WHK-A  
        MCII-4 WHK-B  
        KDK-1 (S) WHK-C  
        KDK-1 WHK-C (C )  
        KDK-2 WHK-C (S )  
        KDK-4 WHK-NQ  
        KDK-5 HGN-IIC(O)  
          HGN-IIC  
          HGN-IIC-B  
          MAD-IIC(S)  
          KDK-SB  
          KDK-3  
          KDK-3 (C )  
          EXE-PRIME (I)  
          EXE-PRIME  
          EXE-A  
          EXE-B  
          EXE-C (L)  
          EXE-C  
          EXE-D  
          EXE-CHB  
          MAL-KO  
          SNV-BR  
          MCII-A  
          SNV-1 (S)  
          SNV-1  
          SNV-3  
          SNV-A  
          SNV-B  
          SNV-C  
          EXE-E  
          SNS-Prime(S)  
          SNS-Prime  
          SNS-A  
          SNS-B  
          SNS-C  
          SNS-D  
          SNS-ML  
          SNS-VG  
          FNR-WR