På Resa
Att resa - är att resa långt - och aldrig återvända

Tjänstemän har nu bekräftat tiotals döda i det skrämmande snöoväder som har drabbat den populära Nepalesiska vandringsleden kring Annapurna. Samtidigt som insatsstyrkor fortsätter sin sökning efter saknade och döda berättar experten hur vandrare kan överleva om katastrofen är ett faktum.

 

Dawa Steven vet hur snabbt katastrofen kan slå till i Himalaya. Som Nepalesisk sherpa har han klättrat många gånger blandade omgivande topparna och han vittnar om att vädret kan förändras på ett ögonblick. Den 30-årige sherpan minns som igår den här tiden för två år sedan när han och nio kamrater fick problem under klättring på Tashi Labsta nära Mount Everest.

Checklista för vandring i Himalaya

 • Hyr in en bra guide
 • Informera din ambassad innan du ger dig ut
 • Följ väderleksprognoserna
 • Planera din rutt noggrant
 • Ta med en GPS
 • Ta med en isolerad dunjacka
 • Ta med gaters, skidglasögon och handskar
 • Ta med en vindsäck för skydd
 • Stanna aldrig i öppen terräng vid väderomslag

"Det blev en plötslig förändring i vädret och en enorm storm kom över oss" berättar han. "Det var oerhört prövande och mycket, mycket farligt. Ärligt talat, det var ett av mina tuffaste dagar."

I de senaste stormarna, verkar många människor ha omkommit efter att de stannat på öppna bergssidor. Andra begravdes av laviner.Den dödliga vädret var oväntat, den här säsongen burkar det vara fint väder. Men cyklonen Hudhuds svans har passerat över området och givit rikligt med nederbörd.

Dawa Steven, som driver ett vandringsföretag i Katmandu, berättar att det var livräddande tips som som räddade livet på den när de hamnade i sin kris. "En viktig sak att komma ihåg är att snabbt skaffa sig tak över huvudet, berättar han, även om det bara är ett jakskjul eller tehydda.

"Om det inte finns något tak över huvudet, att en grotta eller en stor sten," berättar han. "Bara man hittar någon form av lä från väder och vind."

En vandrare är fångad ensam utan någon form av skydd mitt under en storm är körd, det är nästan omöjligt att överleva en sådan situation.

Tisdagens tragedi inträffade på Annapurna Circuit - en av de mest vandrade vandringsleder i världen. Även om den besöks av erfarna klättrare och bergsbestigare är det oftast mindre erfarna vandrare som håller till här. Med tanke på hur allvarliga de oväntade snöstormarna nu var har en del av de som vandrade överraskats fullständigt och saknade rätt utrustning. Man överlever inte en storm med två meter nyfallen snö om man inte har med sig vinterutrustning.

Simon Lowe, en erfaren bergsbestigare som har klättrat mycket i Nepal, berättar: "Det här vädret är unikt, inget man förväntar sig vid den här tiden på året.

"Vädret brukar vara som bäst vid den här tiden på året, vandrare kjan förvänta sig solsken när de vandrar ut och solsken när de kommer tillbaka"

Förbered dig alltid för det värsta

Liksom Dawa Steven, berättar Simon Lowe att det viktigaste en vandrare kan göra i en sådan situation är att hitta tak över huvudet - även om det innebär att gräva en snögrotta.

Hur man undviker en lavin

 • Det finns ingen idiotsäker metod att bedöma lavinrisken, det är till stor del en fråga om topografi, säger experter. Konvexa sluttningar och åsar är särskilt farliga, men även stora släta ytor på berget som är dolda under snön är farliga eftersom de inte tillhandahåller förankring för det tjocka snölagret ovanpå.
 • Typen av snö är också avgörande - Den tunga blötsnön, är mindre sannolikt att den skapar en lavin. Dessutom, om solen skiner dagen efter en kraftig storm, rinner smältvattnet under ytan på snön och då ökar chanserna för snöskred.
 • Vandrare, kan öka oddsen för att överleva en lavin genom att ta sig ned till omgivande terräng. Om det ser ut som risken för kollapsande snö är hög och du står på kanten av en snöspricka eller en ravin, då är förutsättningarna att överleva riktigt små.
 • Även om man sveps med i en lavin är allt hopp inte ute. Om man rullar med lavinen eller använder simrörelser kan man följa med lavinen, men man måste täcka munnen samtidigt och håller armen framför ansiktet som man kan skapa ett andningsutrymme när man är instängd.

Men tekniken blir allt viktigare. Väderprognoser är lättillgängliga på mobiltelefoner, berättar han, hans eget företag utrustar alltid grupperna med satellittelefoner och GPS-enheter. Han noterar dock att i de värsta stormarna fungerar ofta inte GPS-tekniken..

Ett annat problem är höjdsjuka - något som Mr Lowe värderar som den enskilt största faran för vandrare i Himalaya.

Enligt Nikki Skinner från Trek & Mountain magazine, är bästa sättet att minska risken träning på hemmaplan innan man ger sig av på en stor expedition.

"Det bästa du kan göra är att härma det du kommer att göra när du kommer upp i bergen", sade hon. "Du måste ha konditionstränat och intervalltränat, gå långa promenader, vänj dig vid långa dagar till fots."

Dawa Steven säger att det mest effektiva sättet för en trekker att undkomma katastrofen är att förbereda ett adekvat sätt i förväg.

"Det hela börjar innan vandringen i sig", berättar han och säger att det var viktigt för utlänningar att använda erfarna lokala guider och även informera sina ambassader om att de är i naturen.

"Nuförtiden är Annapurna populärt bland många unga människor med en liten budget", berättar han. "De vill inte anställa rätt guider och ger sig ut själva."

"De ger sig ut i en miljö de inte känner till och i 99% av fallen som är bra. Men när något sådant som ny skett händer, då är de helt hjälplösa."

Vad är Annapurna Circuit?

 • Ungefär 241km (150 miles), tar cirka tre veckor att slutföra
 • Beskrivs som "den bästa långvandringen i världen"
 • Stiger till 5,416m (17,776ft) vid Thorung La Pass
 • Öppnas för turister 1977 efter konflikter mellan gerillan och den nepalesiska armén löstes
 • Circuit passerar Mount Annapurna, världens 10: e högsta berg och en av de farligaste

 

Officials have now confirmed dozens of deaths in snowstorms that have struck a popular Nepalese trekking route. As emergency teams continued their search experts told the BBC how hikers could stay as safe as possible if disaster strikes.

Dawa Steven knows all too well how quickly disaster can strike in the Himalayas.

As a Nepalese Sherpa, he has climbed widely in the surrounding peaks and said the weather can change in an instant.

The 30-year-old recalls the time two years ago when he and nine companions ran into trouble while climbing on the Tashi Labsta pass near Mount Everest.
Himalayan hiking checklist

Hire a good guide
Inform your embassy before setting out
Check the weather
Plan your route carefully
Take a GPS device
Use an insulated "puffer" jacket
Consider snow gaiters, goggles and gloves
Take an emergency "survival bag" for shelter
Never stay in the open if bad weather strikes

"There was a sudden change in weather and a tremendous windstorm," he said. "It was horrendously difficult and very, very dangerous. Hands down, that was one of my toughest days."

In the latest storms, many people appear to have perished after being caught out on open mountainsides. Others were buried by avalanches.

The deadly weather was highly unusual, whipping through Nepal on the tail-end of Cyclone Hudhud.

Yet Mr Steven, who runs a trekking company in Kathmandu, said there were still life-saving tips which climbers could use to mitigate the risk of catastrophe.

The one thing to remember was shelter, he said, even if it were a yak shed or tea hut.

"If there is no shelter, find a cave or a large rock somewhere," he said. "Just any sort of shelter from the elements.

"Then band up with other people. As it gets colder you can rely on each other's body warmth."

If a hiker is caught without any kind of sanctuary during a storm, he added, then he or she had almost "reached the point of no return".

Tuesday's tragedy occurred on the Annapurna Circuit - one of the most well-trodden trekking routes in the world.

Although frequented by seasoned climbers and mountaineers, it is also popular with less experienced hikers.

Given the severity of the unexpected snowstorms, some of those caught out would not have had been fully prepared.

Simon Lowe, an experienced mountaineer who has climbed widely in Nepal, said: "You just would not expect that weather at this time of year.

"There would have been a reasonable expectation that they could have gone out in good weather and it would have stayed like that."

Preparing for the worst

Like Mr Steven, Mr Lowe said that the most important thing for any hiker to do in such a situation is find shelter - even if it means trying to create a snow cave.
line

How to avoid an avalanche

Though there is no failsafe method, assessing avalanche risk is mostly a matter of topography, say experts.

Convex slopes and cornices are particularly hazardous, while smooth rock slabs beneath the snow are dangerous as they fail to provide anchorage.

The type of snowfall is also key - the stickier the snow, the less likely it is to sheer off the mountain. In addition, if the sun is shining the day after a heavy storm, then melt-water running beneath the surface could also increase the chances of movement.

For walkers, the odds of surviving an avalanche come down to the surrounding terrain. If it looks like the risks of collapsing snow are high and you are standing on the edge of a crevasse or in a gully, the prospects of survival may be slim.

Even if caught in the flow of an avalanche, experts say, all is not lost. Rolling like a log or even using a swimming motion can help, while covering the mouth with one hand can help create a breathing space when trapped.
line

But he added that technology was becoming increasingly influential. Weather forecasts are readily available on mobile phones, he said, while his own company always sends groups to Nepal with satellite phones and GPS devices.

However he noted that in the worst storms, GPS technology often does not work.

Another problem is altitude sickness - something which Mr Lowe rates as the single biggest danger for hikers in the Himalayas.

According to Nikki Skinner from the UK-based Trek and Mountain magazine, a good way for walkers to mitigate the risk is to train at home before leaving on a big expedition.

"The best thing you can do is to replicate what you will be doing when you get there," she said. "You need to do cardiovascular fitness training, go for long walks, get used to long days on foot."

Ms Skinner also said there were various training programmes for trekkers, including rescue courses or "winter skills" programmes on how to spot avalanche threats or navigate during a blizzard.

Dawa Steven says that perhaps the most effective way for a trekker to escape catastrophe is to prepare adequately beforehand.

"It all starts before the trek itself," he said, saying that it was important for foreigners to use experience local guides and also inform their embassies of where they were going.

"These days Annapurna is popular with a lot of young people on a budget," he said. "They don't hire proper guides and don't go through proper trekking companies.

"Sometimes they are going into unknown territory and in 99% of cases that is fine. But when something like this happens, they can get into big trouble."

What is the Annapurna Circuit?

Roughly 241km (150 miles), takes around three weeks to complete
Described as "the best long distance trek in the world"
Ascends to 5,416m (17,776ft) at the Thorung La Pass
Opened to tourists in 1977 after conflicts between guerrillas and the Nepalese army were resolved
Circuit passes Mount Annapurna, world's 10th highest mountain and one of the most dangerous