Bloggar
Orden från ett Silverhjärta
Familjen Silverhjärta
Möt familjen som är riktigt extraordinär

Att få mätningen att fungera på ett effektivt vis har inte varit enkelt. Tvärt om så har Peter Silverhjärta ägnat flera år åt en så enkel sak som att få till ett kundgränssnitt på elmätarna i Sverige.

 

 

 

Det startade 2011 när Peter Silverhjärta fick ärva ett projekt där man tittade på framtidens krav på elmätaren. Arbetet gick under namnet Proaktivt Forum och var synnerligen vildvuxet, man skulle lösa allt i ett enda grepp. 

Fokuset för arbetet skiftades till att lösa ett problem som marknaden tampats med ända sedan avregleringen 1996, obalansen i information mellan köpare och säljare. 

Arbetet resulterade i en Svensk Branschrekommendation som publicerades under slutet på 2012 med namnet Proaktivt Forum För Elmätare - från elmätare till energiserviceenehet, din guide till smarta nät, en branschrekommendation. 

Proaktivt Forum För Elmätare

 

Peter Silverhjärta insåg tidigt att det skulle vara fruktlöst att endast genomföra förändringen i Sverige. Europeisk lagstiftning trumfar över den nationella i allt större utsträckning och därför skulle det krävas ett arbete på internationell nivå. 

Under 2013 publicerade Peter Silverhjärta därför en uppsats på ämnet tillsammans med Per Nääs, Nils Rex och Ulf Hagstrand och slutledningarna presenterades under CIRED. The Interface between the utility sector and home automation rönte stort intresse såväl från våra granländer som länder som sydafrika och USA. Vår tes, att kunden själv bäst kan avgöra vilken information som behövs stod helt oemotsagd.

Cired

 

Gruppen bakom Proaktiv Forum uppvaktade Svensk Elektriska Kommissionen (SEK) med ett förslag om att inleda ett europeiskt standardiseringsarbete kring den lokala porten. den dåvarande modellen för hur en mätare skulle fungera hade en dålig matchning mot den moderna verklighetsbilen och det tog en del tid innan de insåg dess förträfflighet.

Nu i slutet av 2015 så har till slut ett apendix till standarden passerat genom den oändliga papperskvarnen inom IEC och Cenelec. Förhoppningsvis så bler publiceringen beslutad innan årsskiftet. 

 

 Cenelec