Jag vet inte riktigt varför men det är väldigt dåligt med ny bra musik. Det verkar som om man kunde skriva bättre sånger på åttiotalet än man kan nu för tiden. Kan det hänga ihop med att en kopia på en kopia som i sin tur är en kopia till slut tagit ut sin rätt?

Det finns mängder med musiker men inga kompositörer.