Vörtens Vänner
Ett sant bryggkollektiv med verkliga anor.
När grundarna av Mikkeller och Brew Dog fortfarande tultade runt i blöjor bryggde en grupp entusiaster hantverksöl i Stockholm.

Vörtens Vänner är en vänförening med en diger historia som skapats av ett antal glada prickar som
drivits av en önskan att göra god god öl! Historieskrivningen för föreningen går tillbaka till slutet
på åttiotalet där Partik Sjöberg och Uffe Eriksson slog sina sejdlar samman och valde inleda
något som vi idag känner som, Vörtens Vänner

 

 2018 feb Nya kvastar och nya tider. Inte mindre än fyra nya provmedlemmar har svurits in i föreningen!
Erik Ledin, Richard Botos, Holger Lövestad och Mats Lindbäck. De sedvanliga förhören gick
utmärkt och vi ser fram mot att föreningen berikas med nya tankar och ideer.
 
2017 dec Lars Sjögren, Peter Silverhjärta och Michael Geinitz från Vörtens Vänner bidrog under
Skansens traditionella Julmarknad där SHBF förvisar hur öl bryggs på traditionellt vis. 

2017 no Vörtens Vänner bjuder till höstrus och firar 25-årsjubileum. I och med detta så anser vi oss
vara det äldsta nu existerande bryggkollektivet i Sverige. I alla fall så vitt vi själva känner till.

Under höstruset var det även stor återförening med gamla medlemmar som samtliga gladdes
åt att vara tillbaka på hemmaplan igen. Det blev mycket skrål och skrän i baren när något
som välvilligt kan tolkas som sång ljöd i loken. 

2017 okt Lars Sjögren och Peter Silverhjärta blir föreningens posterboys när tidningen c/o Hops gör en
stor artikel med den braskande titeln "Hembryggarfamliljen". Så som det nu landade så hamnade
gossarna även på publikationens omslag.

2017 vår Vörtens Vänner bestämmer sig för att slå på stort och rullar helt sonika ner en portabel
bar till SM-tävlingen som går av stapeln i Solnahallen. Som tur är så ligger denna på bekvämt
rullavstånd från Loken. Domarna låter sig dock inte imponeras det minsta  och medaljerna uteblir.

2016 jul

Vörtens Vänner får åter en hemsida på plats där vänföreningens bragder förevigas! 

   
2016 apr Peter Silverhjärta blir ny medlem i föreningen. Han påstår att han
både är händig och intresserad av ölbryggandets ädla konst.

2016 feb Den nya medlemmen Jonas våndas över att den myckna ölproduktionen
kan komma att leda till skador på vissa ädla inre organ och han väljer därför
att stiga åtsidan och lämna plats för tåligare efterträdare.

2015 sep  Anders Wikström väljer återigen att lämna föreningen, kan det månne vara
en paus även denna gång?

årtal Snickers blir medlem
årtal Järven blir medlem
årtal Didrik Goldkuhl blir meldlem
årtal Magnus Thorstensson blir medlem


 2016

Ett långt långt uppehåll i rapporteringen så återstartar vi här historieberättelsen om Vörtens Vänner.
Vår bäste herr Ek har lovat att han ska fylla på med infromation om det lilla glappet. 

2001 Juni Äntligen, efter ca 18 månader och div vändor med nya värden så är kontraktet signat och klart.
Nu väntar ca 6 mån hårt arbete och nära nog sexsiffrigt belopp för att iordningställa lokalen enl
våra önskemål. Vi är nu 12 medlemmar. 

2001 Januari Anders Wikström har tröttnat på det kommersiella "bulkbryggandet" och blir årets hemvändare
i föreningen.

2000 Januari Tomas Ekberg sugnar till och gör ett återinträde i föreningen

1999 November Efter några vändor med div värdar så får vi tag i en lokal på ca 130 kvm, även detta i Solna.

1999 November Detta är en stor dag för oss, denna site (den dåvarande hemsidan) passerar 1000 besökare.
1999 September Vincent hoppar av
1999 Januari Gerry hoppar av

1998 Augusti Vörtens Vänner blir uppsagda från vårt fina "bryggeri" eftersom nya ägaren ska rusta hela huset.
Våran del av huset ska visst bli garage...(det visar sig senare att även detta hus jämnades med marken...)

1998 Juli Denna dag får ovan nämnda herrar ett ordinarie medlemskap i föreningen, dom var både trevliga,
törstiga och lagom vuxna
1998 Januari Tre nya provmedlemmar tillkommer:
Jan Andersson - en av postverkets främsta hembryggare
Hans Danielsson - saknar faktiskt någon bra kommentar...
Peter Mörk - en "cykelgalning" som av nämnda skäl ofta blir törstig

1998 Januari Anders Wikström hoppar av och säljer sig till den kommersiella sidan. Blir bryggmästare på
Jämtlands bryggeri i Pilgrimstad.

1997 Jim hoppar av på grund av studier

  Anders "Hagel" Hagelström går med efter några gästbryggningar. Pga. den samtida verksamheten
med som Micke och Hagel brukade ha, blev resultatet ofta av mindre representativ art, kan jämnföras med
MIM-produkt.

  Mikael Asker tillkommer. Mycket törstig nätverkare. Synskadad bryggare från Östersund.

  Jim Davy tillkommer. Ytterligare en utvandrad britt som saknar de engelska ölpriserna.
Till vardags fastighetsskötare.

  Per Larsson tillkommer i föreningen. En datatekniker som varit med hos våra kollegor
- Högbergs bryggkollektiv. Bryggde i sina tidiga år bl a (rättstavat, ja).

  Tomas Ekberg gör ett kort inhopp i föreningen.

1994 Oktober Bättre sent än aldrig. Efter ett år i lokalen har vi inflyttningsfest, många kom, många gick, alldeles för
många öl dom fick...

1994 Januari Första brygden i nya lokalen.

1993 Oktober Kontrakt klart på ca 40 kvm i fastigheten Farao 8. Ett omfattande renoveringsarbete påbörjas:
Väggar spacklas, målas och kaklas. Golv skrapas och målas. Installation och anpassning av ny
utrustning. Dragning av el och vatten. Uppbyggnad av baren osv.

1992 December Första batchen i Berta, stående på golvet.

1992 December Peter Eurenius omkommer tragiskt i en bilolycka.

1992 December Av en slump springer vi på Bertha, som förändrar våra liv och är första steget mot maximal
späkminimering (©HL). Hon får senare sällskap av Doris och Gerda. (se länken Equipment)

1992 September Brygg-Halsa ombildas till VÖRTENS VÄNNER!

1992 Mars Michael "Vekus" Liljhammar gör ett kort och dyrt inhopp i den eminenta dryckesklubben.

1992 Mars

Annons går ut i Hembryggaren – Brygg-Halsa söker medlemmar. Fyra stycken hör av sig.

Gerhard James - ett törstigt tidningsbud av engelsk härkomst
Anders Wikström - oljeutredare på NUTEK, aktiv inom Sv. ölfrämjandet
Peter Eurenius - även han från NUTEK, aktiv inom Sv. ölfrämjandet
Kent "Vincent" Karlsson - lokreparatör med brittisk kultur som största intresse

De ursprungliga medlemmarna är:
Patrik Sjöberg - dataknutte och på den tiden kassör i Sv. Hembryggareföreningen.
Ulf "Den vuxne" Eriksson - hydraultekniker och då bibliotekarie i Sv. Hembryggareföreningen.

1991 Oktober Till slut får vi napp, hyreskontrakt skrivs i kv. Bagaren 1 i Stocksund. Dessa 25 kvadratmeter
har inga som helst likheter med en representationsvåning, och var därför i behov av en "smärre"
renovering. En första åtgärd var att förstärka fönsterkarmarna med packtejp, Detta för att kunna
behålla fönstren i vertikalläge när man stänger dörren... är ett omdöme vi hört.

1991 November

Brygg-Halsa’s första tigermöte, deltog gjorde även inbjuden gäst från Förjäsningsarmén. Under
mötet så provade vi för Hembryggareföreningens räkning nåt som vi tror hette Rebeerer.
Då paketet hade legat på posten för länge, var produkten inte frisk nog att ge ett rättvist betyg.

Ett stort antal brygder senare börjar Belly’s lokaler bli otillräckliga, och i ett kök är det inte så
smidigt att brygga helmaltsöl. Brygg-Halsa kallar till Tigermöte och beslut fattas - vi skaffar en
brygglokal! Vi gick ut med en annons -"lokal sökes", och ringde även på annonser som verkade bra,
men pga. verksamhetens art och doftbenägenhet så tappade dom intresset ganska snabbt.

1991 Oktober Under framställning av Santa’s carnation bildades en undersektion till B-H, . De produkter som
klassades ickepremium fick etiketteras under dess fana. Detta bryggeri tillverkade under en
period alldeles för många produkter, Otilia stout är ett bra exempel på en typisk MIM-produkt.

Ganska snart insåg man att det blev betydlig roligare att brygga om man samtidigt avsmakade
produkter, gärna i stor mängd - begreppet kom till världen. Tyvärr medförde detta en rad nackdelar,
bl a fördubblades framställningstiden, och det var under denna period som utbudet av MIM-produkter
sköt i höjden. Numer är tigerbryggningarna rätt sällsynta, och är det senaste i begreppet
"träffas över en öl".

 1991 Augusti Vid det här laget fanns från båda bryggerierna önskemål om att överge konservburkarna, då vi
nått taket beträffande smakupplevelser av mindre negativ art. Helmaltsbryggning var det som
gällde och i samma veva blev Redlake Brewery uppsagd från dåvarande lokal (köket), då
övrig hyresgäst ansåg att verksamheten på alla sett var störande, konsumera färdig produkt
var dock helt i sin ordning. Dessa argument var tungt vägande för en sammanslagning,
Brygg-Halsa kom till världen.

Verksamheten flyttades till Bellys lokaler, och 911005 var produktionen igång. Först ut från köket
var Advent(ure) iron ale, döpt efter sin dominerade smak av det inte så rostfria lakgallret (bonnjärn).
Löpande infördes diverse bryggtraditioner bl a temabryggningar, "Väst-och-kepa-bryggning" var en
sådan (se ovan). Ofta namngavs brygden efter det ställda temat, exempel är Immiga slipsens
(deltog i SM -92, uppskattad av 3 personer...), där bryggningen utfördes iklädd plastslips...
(därav KAN en slips bli immig). Skidglasögon kunde förekomma även om inget skulle , resultatet
blev Scott & Smith’s dark solstice.

Denna blev så pass bra att den fick en uppföljare, SOS II, som deltog i samma SM. Den fick omdömet
"en rökig gummiwiener" och fick väl av förklarliga skäl ingen medalj. När alla namnidéer uttömts började
brygder även namnges efter dagens namn i almanackan, såsom B-H’s första stout - Otilia stout, tyvärr
räckte inte 2 års lagring och Otilia fick en sista dekantering för vidaretransport till reningsverket, den
rostade tonen var aningen dominant.

1990

Uffes enmansbryggeri ombildas till Belly brewery.

Efter 2 års delmäskning av ölsatser i , har kvaliteten ökat från till , detta är en premieprodukt och Patriks hemmabryggeri ombildas till Redlake Brewery, T.o.m. bryggmästarens sambo börjar konsumera Redlake-produkter!

1989

Patrik Sjöberg brygger sin första öl, till sambons fasa i köket. Coopers lager med 1.2 kg socker (jättegott...).

1988

Uffe Eriksson brygger sin första brygd i sitt kök, brygdens art och karaktär har förträngts, syftet är dock alltid detsamma...