Vörtens Vänner
Ett sant bryggkollektiv med verkliga anor.
När grundarna av Mikkeller och Brew Dog fortfarande tultade runt i blöjor bryggde en grupp entusiaster hantverksöl i Stockholm.

När ett antal människor samlas för att göra öl så uppstod behovet av en egen terminologi,
att på ett tydligt och fullödigt vis kunna beskriva den verklighet som vi tillsammans möter.
Därför har Vörterns Vänners egen lilla ordlista uppstått.

 

 

UGBF

Suget och viljan att gå på krogen mäts i UtGångsBenägenhetsFrekvensen!!! Vill man jämt gå på krogen (och även gör det) så har man mycket hög UGBF.

VDT

Förkortning för Valuable Drinking Time, dvs låt ingen tid gå till spillo - På'n igen!!!

VBF

Förkortning för VälBefinnandeFaktorn. Mår man mycket bra har man hög VBF, är Stig på besök brukar VBF'en öka i takt med att Stig blir mer och mer påträngande. Passar man sig inte så kan VBF'en skjuta i taket och leda till en Köttattack (se längre ner).

Ankning

För att minimera Hot Side Aeration genom att inte störta vörten i dambyxorna, så kan man nyttja den jobbiga metoden "ankning" (återigen verbalisering av substantiv), det går till på följade sätt: Man håller sugslangen från pumpen i vörten i en finmaskig sil för att enbart suga upp vört och inte humle och proteiner. Då man inte vill bränna sig på den skållheta slangen (vilket man alltid gör) så tar man på sig "ankorna". Dessa djur är inget annat än 2 st grillvantar med ankor som motiv, och dom gör att du utan problem kan hålla i slangen utan att bränna dig. Olyckligtvis så har ankorna stundom kontakt med vörten då du ska hålla silen på plats. Detta resulterar i att du istället bränner dig som fan under en mycket längre tid, eftersom även ankorna är törstiga och suger upp den kokande vörten samtidigt som dom håller värmen väldigt väl, även inifrån... Därför är byxning ett trevligare alternativ. "Är du ankman idag?" eller "Det är din tur att anka!" alternativt "startar du byxkoket?", detta är exempel på hur det kan låta inför ett avslutamde kok.

Apta'

Apta' är en förrkning (förrkning är en förrkning av förkortning...?!) av aptera, vad har då denna krigiska term i ölsammanhang att göra? Apta'r eller apterar om man så vill, gör man när kopplingen för vätska appliceras/monteras på någon form av ölbehållare (i vårat fall oftast en keg), dvs man vill få ut innehållet ur behållaren. För att vara medlem i denna dryckesklubb bör man uppskatta den typ av dryck som vi tillverkar och således förvarar i dessa behållare, och det gör medlemmarna... Pga detta så kan stämmningen av en utomstående lätt uppfattas som ytlig och rentav otrevlig, om man t ex visar runt en bekant i lokalen när någon av medlemmara, ofta och gärna orakad med stirrig blick plötsligt stormar in, och i stället för att säga hej, så ryter han burdust - finns det nåt aptat, har ni inte aptat än? Skrämmande! Varvid han själv går och apta'r.

Beggad klårre

Slang för begagnad Clorin, uttalas ibland "beggad klarre" efterfölj av en fråga! "vad är det", detta av samma person vid ett flertal tillfällen.

DagFylla

Alkoholrus som aktiverats vid något tillfälle mellan 08.00 och 18.00, Dock skall solen vara uppe, och ju tidigare ruset aktiveras desto mer rättmätigt kan den benämnas dagfylla.

Drickbar

Något mer positiv bedömning än klart pressbar. Man kan om man vill/törs utlämna välkryddat tilltugg, men drycken bör fortfarande vara väl avkyld för att på så sätt ta bort eventuella smakämnen.

Förrka saggen

göra en förkultur av bottensatsen från en tidigare jäsning.

Helmustbryggder

(ska vara 2 g)

Till stamvört har användts avslagen julmust som kokats med humle, och sedan förjäst på traditionellt vis. Det enda jobbiga med denna metod är att slå ut all kolsyra ur de 20 - 25 Pet-flaskor som man för dyra pengar införskaffat. Smaken då? jag har för mig att det blev drickbart (se ovan).

Kaustas

Vid kraftfull förorening/avlagring bör man på ett brutalt och effektivt sätt rengöra sina utensilier med Kaustiksoda - KAUSTA, en verbalisering av substantivet kaustiksoda.

Kegg Ett Corneliusfat

Klart pressbar

Produkten går helt klart att pressa ner om man lägger finsmakeriet på hyllan. Det rekommenderas att man intar någon form av fast föda, gärna stark sådan, och produkten måste serveras väl avkyld.

Knarkarkvart

En form av bostad/uppehälle där man i första hand träffas för att nyttja olika former av droger, i vårat fall enbart alkohol och tobak. Ofta har det dock förekommit att besökare/medlemmar nyttjat Acetylsalicylsyra alternativt Paracetamol, dock ej i sådan mängd att det kan räknas som missbruk. I en Knarkarkvart råder: oreda, bristande hygien, dålig lukt, infektioner och stort behov av renovering. I vårat fall har även hundar uppvisat mycket bristande respekt både för oss och våran verksamhet... Vi kan trösta oss med att djuret hette Pivo!

Koka dambyxor

Silduk i påsform vari humleavskiljning sker (såvida inte metoden ankning nyttjas). Dessa ska koskas (kokas) för att rengöras optimalt. Någon undrade om det var dambyxor som hängde på diskbänken därav namnet dambyxor. Dessa byxor blir med tiden brunfärgade... varför man då och bör klårra dambyxorna, d v s fylla byxorna med Klorin för att på så sätt erhålla den vita lyster som dom en gång hade, precis som vissa gör med sina underkläder....

Köttattack

Framkallas av en blandning mellan överskottsenergi och glädje. Köttattacken kan te sig lite olika, men vitnande knogar, hård sammanbitna tänder och okontrollerade skakningar är tydliga tecken, ofta i samband med nån form av intensiv och oförklarlig aktivitet. Det är inte ovanligt att den drabbade utstöter ljud som omgivningen kan uppfatta som störande. Köttattacker kan även graderas beroende på om det uppstår blodvite och dyl.

Lagom vuxna

Lagom vuxen enligt VV's synsätt är svårt att defeniera, men att vara mycket omogen och oseriös samtidigt som man håller en mogen och seriös framtoning... T ex att man lever ut två intesiva köttattacker (exempel är lockslagning och okontrollerad headbanging med kompletterande ljud) och kort därefter väger in humlen och blir upprörd över att det saknas 20g.

Loken En omskrivning för vörtens Vänner, stammar från slang för Lokalen

MIM-brewery

Vad MIM betyder kommer troligtvis och föhoppningsvis aldrig att offentliggöras. Sammanfattningsvis är begreppet MIM-produkt något negativt, mycket negativt. Graden av "MIMighet" kom senare att graderas med 1 - 3 blåa markeringar. En blåmarkerad produkt är ej att rekommendera.

Pubhäng

Yta eller utrymme där ditt ölglas samt minst en armbåge får plats, ju fler ölglas och armbågar det får plats, desto schysstare Pubhäng.

Rebeerer

Observera att detta är något som vi TROR, m a o Vörtens Vänner fråntar sig allt ansvar beträffande ev vilseledande information. Man köper lättöl, häller i en viss mängd sprit samt tillsätter smakämnen som ska ge en virtuell fyllighet (IT-begrepp finns nu även som bedömningsterm för ölprovare)

Silla dirrben

Är ett klassiskt uttryck inom VV, eftersom det tjatades om detta i några år innan det blev gjort, d v s: lägga en silikonfog mellan diskbänkens bakant och väggen.

Stora kastrullen

På den tiden var man nybörjare och inte van att hantera stora kärl, denna kastrull var enorm... hela 5 liter och tillverkad i aluminium.

Tarmdans

Man börjar ana oråd när man hör ordet, men det är inte så farligt som det låter. Det Pubhäng som avskiler pubdelen och bryggeriet kallas Tarmen pga dess långa och smala konstruktion. På tidigare tillställningar har VBF'en varit så hög att folk velat dansa på Tarmen. Tillslut var belastningen för stor på Tarmen så den sprack och gick av - Tarmdans är numer strängeligen förbjuden.

TIGERbryggning

Ett samkväm där man 2 st eller fler ängnar sig åt produktion och framför allt konsumtion, detta resulterar ofta i en MIM-produkt och i värsta fall en blåmarkerad sådan av 3'e graden - den bjuder man inte sina vänner på!

TIGERmöte

TIGER står för Tanka I Grupp E Roligt. Tigermöte är ett samkväm bestående av konsumtion, information och diskussion, företrädesvis gällande föreningen och dess ambitioner, ofta efterföljt av någon form av urspårning.

Tvåmanspub

Bygger på samma principer som tigerbryggning fast i annat regi, kan även vara som ett tigermöte, fast helt utan seriösa aspekter.

Stig

En term inom skärmflygning, när man kommer in i ett område med termik så får man STIG, dvs man "flyger ännu högre". Denna term är även lämplig att använda när man i sällskap nyttjar rusdrycker. Istället för att säga "fan, nu börjar jag bli packad" (vilket gör att man kanske uppfattas som en mindre sofistikerad person), kan man istället säga "NU E HAN HÄR!" vem då? frågar nån, "STIG" svarar man då, alla förstår nu vad det handlar om. Även "stiget" är graderat från 1 - 10 beroende på mängden rusdryck och tiden det tog att inmundiga dessa.

Vålda Att göra något med onödigt överskott av kraft som kan leda till skada på person eller materiel exempelvis att apta en kegg med tryck på en handtapp