Mastermind
Namn: Mastermind
Tillverkare: Mordecai Meirowitz
När: 1970

Det här spelet hittades på av en Israelisk postmästare 1970. Tidigare var det ett spel som man spelade med vanlig penna och papper som kallades Bulls and Cows. Det gäller att knäcka koden genom de ledtrådar man får!